Vet du ...

... at Helfo hvert år utbetaler om lag 34 milliarder kroner i helserefusjoner? Med en informasjonskampanje vil Helfo forsøke å gjøre det lettere for deg som helseaktør å sette frem riktige refusjonskrav.

vetdu

vetdu

34 milliarder. Dette er en stor sum for samfunnet. Som helseaktør forvalter du samfunnets midler når du gir pasientene nødvendige helsetjenester, og setter fram riktige refusjonskrav for undersøkelser og behandling.

Helseaktører som ikke er trygge på reglene om trygderefusjon, kan komme til å kreve feilaktig høye refusjoner, men også unnlate å kreve takster for gitt behandling. Dette kan få negative konsekvenser for både helseaktørene og pasientene.

I tiden som kommer skal vi forsøke å øke din og dine kollegers bevissthet om takstbruk ved hjelp av informasjon. Vi kommer til å rette informasjonstiltak til leger, fysioterapeuter og tannleger.

Fysioterapi-fot-hand Fysioterapeut


FastlegeOgFrikort Lege


TannlegeTann Tannlege og tannpleier


Først publisert: 23.08.2019

Skrive ut ikonSkriv ut / lag PDF er midlertidig deaktivert