Veileder for Helfo-saker

Ingressen min er fin

Helfo kommunikasjon og servicetjenester har ansvar for informasjon om helsetjenester og selvbetjeningsløsninger i digitale kanaler for innbyggere og helseaktører, samt veiledning og brukerstøtte i betjente kanaler. Styringslinjen forvalter også områder og tjenester innenfor fristbruddordningen og fritt behandlingsvalg.

  • Helfo kommunikasjon har ansvar for samfunnskontakt og media, innhold i digitale kanaler og brukerinnsikt.
  • Helfo servicetjenester har ansvar for å gi veiledning og brukerstøtte på helsenorge.no.
  • Helfo veiledning har ansvar for veiledning om regelverk, takstbruk og direkteoppgjør overfor helseaktører.
  • Helfo pasientformidling har ansvar for behandlingstilbud ved fristbrudd, og for godkjenning og oppfølging av leverandører som ønsker å bli eller er en del av ordningen fritt behandlingsvalg.