We like news

Her er nyheten din

Den første er fin

Helfo virksomhetstjenester

Helfo virksomhetstjenester tilrettelegger for styring, drift og utvikling av Helfo.

 • Helfo regelverk, resultatstyring og HR-forvaltning
  • regelverksavklaring og -utvikling
  • virksomhetsoppfølging av resultater, risiko og strategiske initiativ
  • beredskap, personvern og informasjonssikkerhet
  • HMS, IA og arbeidsgiverfunksjon
 • Helfo tjeneste- og organisasjonsutvikling
  • strategi- og planarbeid
  • digitalisering
  • metode- og systemutvikling, analyse og statistikk
  • kontinuerlig forbedring av prosesser
  • strategisk kompetansestyring
 • Helfo økonomi- og driftstjenester
  • budsjett, regnskap og lønn
  • anskaffelser, innkjøp, bygg, og IKT-utstyr
  • produkt- og prislister

Først publisert: 07.09.2020