Pregabalin (Lyrica) flyttes til reseptgruppe B

Legemiddelverket flytter pregabalin til reseptgruppe B fra 1. juni 2018. Dette fører til endringer for leger som skal søke om individuell stønad for sine pasienter. I tillegg innføres det en grense for hvilken dosering som kan dekkes av Helfo.

Pasienter som allerede har et vedtak på pregabalin datert før 1. juni 2018, kan fortsette å bruke dette. Det er fortsatt gyldig uten dosebegrensning.

For nye pasienter som skal bruke pregabalin må spesialist i sykdommens fagfelt søke om individuell stønad. Fastlegen kan søke ved behandling av kronisk nevropatisk smerte.

Vedtak datert etter 1. juni er gyldige for døgndoser inntil 600 mg per døgn, uavhengig av hvilken dosering pasienten skal bruke. Ved dosejusteringer er det ikke nødvendig å søke på nytt. Folketrygden dekker ikke utgifter til døgndoser over 600 mg.

Du finner mer informasjon om pregabalin på legemiddelverket.no

Legens forskrivning av pregabalin på blå resept

 • Blåresepter på pregabalin kan reitereres som før.
 • Blåresepter utstedt før 1. juni er fortsatt gyldige.
 • Ved behandling av epilepsi refunderes pregabalin som før på blå resept (§ 2).
 • Døgndoser over 600 mg skal forskrives på hvit resept. Slike resepter kan ikke reitereres.
 • Pasienter som allerede har vedtak på pregabalin kan fortsette å bruke dette.
 • Dosebegrensning gjelder ikke for disse vedtakene.  

Informasjon til apoteket 

 • Resepter på pregabalin som er utstedt før 1. juni 2018 er fortsatt gyldige.
 • Blåresepter på pregabalin kan reitereres som før.
 • Vedtak om individuell stønad som Helfo har innvilget før 1. juni 2018 er fortsatt gyldige, og har ikke dosebegrensning.

Vedtak fattet etter 1. juni 2018 vil ha opplysninger om:

 • Begrenset dosering inntil 600 mg per døgn.
 • Hvem som kan forskrive pregabalin på blå resept

Apoteket kan utlevere pregabalin innenfor den maksimale døgndosen som er angitt i vedtaket. Døgndoser over 600 mg skal legen forskrive på hvit resept. Slike resepter kan ikke reitereres, og dekkes ikke av Helfo.

Søknad om individuell stønad (§ 3) for nye pasienter

Det gjelder egne krav for individuell stønad til legemidler i reseptgruppe A og B. Etter endringen av reseptstatusen, vil disse kravene også gjelde for pregabalin.

Ved behandling av kroniske sterke smerter, kan fastlegen eller en lege ved en tverrfaglig smerteklinikk søke. Ved alle andre bruksområder må søknaden komme fra en spesialist i sykdommens fagfelt eller en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Søkende lege må oppgi

 • at faren for avhengighet er vurdert som underordnet behovet for behandlingen.
 • at det foreligger en plan for behandlingen.
 • at det er gjort en smerteanalyse for eksempel ved hjelp av VAS-skala når søknaden gjelder smerter.
 • planlagt maksimal døgndose.
 • hvilke(n) lege, legekontor, sykehusavdeling eller tverrfaglig smerteklinikk som kan forskrive de aktuelle legemidlene.
 • hvilke legemidler som går direkte på blå resept som er forsøkt og begrunne hvorfor disse ikke kan brukes lenger.

Hvis Helfo innvilger stønad på blå resept, vil fastlegen alltid få informasjon om vedtaket og stå som forskriver.

For mer informasjon om hvilke vilkår som gjelder for legemidler i reseptgruppe A og B, se punkt 3.5 til 3.8 i følgende rundskriv:

rundskriv til § 5-14 (blåreseptforskriften)

Først publisert: 22.01.2019