Oppgjør for pasienter med Europeisk helsetrygdkort

Pasienter med statsborgerskap i EU/EØS-land eller Sveits som trenger nødvendig legehjelp i Norge, kan benytte Europeisk helsetrygdkort.

Disse pasientene skal ikke betale mer for legebesøket enn pasienter med medlemskap i den norske folketrygden. De skal bare betale ordinær egenandel, og oppgjøret skal sendes til Helfo på vanlig måte.

Forskjellen er at pasienter med Europeisk helsetrygdkort ikke har 11-sifret fødselsnummer. Du som lege må registrere pasienten med fødselsdato i EPJ-systemet ditt. Du skal også registrere kortidentifikasjonsnummeret som ligger nederst til venstre – dette inneholder mye informasjon som Helfo må ha. Legg eventuelt inn i feltet «Annet» dersom det ikke er noe annet sted å legge nummeret. Sjekk også utløpsdatoen på kortet.

Helsetrygdkortet har enten hvit eller gul bakside. Utflyttede pensjonister som har norsk helsetrygdkort med hvit bakside, har ikke rett til fastlege, men kan få dekket utgifter til planlagt behandling i Norge. Utflyttede pensjonister som har norsk helsetrygdkort med gul bakside, har bare rett til nødvendig behandling, ikke planlagt behandling.

Krav til dokumentasjon

Det er et krav at pasienten skal vise pass eller annen dokumentasjon som bekrefter riktig identitet og statsborgerskap. Nordiske borgere behøver ikke å vise Europeisk helsetrygdkort, men må dokumentere at de er bosatt i Norden. Det er ikke krav til at personer som er bosatt i Norden må være statsborgere i et EU/EØS-land eller Sveits.

Utvandrede nordmenn som er på besøk hjemme i Norge skal bruke identifikasjonsnummeret til det landet de nå tilhører, og ikke norsk personnummer.

Statsborgere fra utenfor EU/EØS og Sveits

Tredjelandsborgere – personer med statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS og Sveits – har som hovedregel ikke de samme rettighetene, selv om de har med seg Europeisk helsetrygdkort fra et annet EU/EØS-land eller Sveits. De må betale selv eller benytte privat reiseforsikring.

Dette gjelder ikke personer med flyktningstatus eller de som har såkalt avledet rett.  Det vil si tredjelandsborgere som er gift med en EU/EØS-statsborger, samboere som har eller har hatt felles barn, og mindreårige eller forsørgede barn av EU/EØS-statsborgere. Disse tredjelandsborgerne kan benytte seg av Europeisk helsetrygdkort i Norge.

Personer med flyktningstatus kan bruke Europeisk helsetrygdkort sammen med et reisebevis som bekrefter at de er flyktninger.

Vær oppmerksom på at det også gjelder egne regler for tredjelandsborgere som har helsetrygdkort fra Nederland. De skal vurderes på samme måte som EU/EØS-statsborgere.

Hva har pasienter med helsetrygdkort rett til?

Helsetrygdkortet gir rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet. Pasienten har rett til å få de helsetjenester som er nødvendig for at vedkommende på medisinsk forsvarlig vis kan fortsette oppholdet sitt.

Les mer om hva slags helsehjelp utenlandske statsborgere har krav på under midlertidig opphold.

Først publisert: 26.04.2019