Vedtak på ikke-markedsført melatonin gjelder også for markedsført melatonin

Nå kan apotekene utlevere Melatonin Orifarm og Circadin på blå resept til kunder med individuelle vedtak på ikke-markedsført melatonin, uavhengig av formuleringen som er oppgitt i vedtaket. Unntaket gjelder ikke for Slenyto depottablett.

Flere apotek har hatt utfordringer ved ekspedering av vedtak fra Helfo om individuell stønad til melatonin på grunn av begrensningene som er satt for søknad om godkjenningsfritak for melatonin. Det er derfor åpnet for at apotekene kan intervenere i disse tilfellene. 

Helfos vedtak gjelder normalt for andre legemidler med samme virkestoff og samme formulering. I dette tilfellet er vedtak på ikke-markedsførte preparater med melatonin gyldige for ekspedering av Melatonin Orifarm 3 mg tabletter eller Circadin 2 mg depottabletter. Dette gjelder uavhengig av formuleringen som er oppgitt på vedtaket fra Helfo.

Unntaket gjelder ikke for ekspedering av Slenyto depottablett.

Les mer om begrensningene for søknad om godkjenningsfritak for melatonin på legemiddelverket.no

Kunder som er omfattet av unntaket, og som har betalt for Melatonin Orifarm eller Circadin selv, kan sende søknad om refusjon for utgiftene til Helfo.

Les om søknad om refusjon på helsenorge.no

 


 

Først publisert: 08.06.2020