Manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi

Regelverk for manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi

Manuellterapeuter med refusjonsrett og gjennomført kurs i trygdefaglige emner har anledning til

  • å utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege
  • å henvise pasienter videre til legespesialist, røntgen eller fysioterapi
  • å sykmelde pasientene sine i opptil tolv uker

Manuellterapeuter har anledning til å kreve takst A8a (manuell terapi) og A8b (takst for tidstillegg utover 20 minutter). Takst A1d, A1h, A8 og L-takster kan kreves fra den dato tilleggskompetansen er registrert i HPR.

Psykomotorikere med refusjonsrett har anledning å kreve takst A9a (psykomotorisk fysioterapi) og A9b (takst for tidstillegg utover 20 minutter). Takst A1d og A9 kan kreves fra den dato fysioterapeuten kan dokumentere at tilleggskompetansen er godkjent av Norsk Fysioterapeutforbund.

Les mer om regelverk og takster for fysioterapeut.

Først publisert: 25.04.2019