Takst for ridefysioterapi

Informasjon om takst T99 for ridefysioterapi

Taksten for behandling ved terapiridning, T99 (310 kroner per behandling), kan kreves når krav til kompetanse og ridested er innfridd.

Deltagere i gruppe er begrenset til åtte personer.

Aktiv ridefysioterapi forutsettes gitt i minst 30 minutter, mens (inntil) 10 minutter benyttes til å hjelpe pasienten på og av hesten, instruere og gi vedkommende tid til å bli kjent med dyret. Fysioterapeuten og hjelper(e) må være til stede og rettlede pasienten.​

Les mer om regelverk for ridefysioterapi på helfo.no og i :

rundskriv til § 5-22 - bidrag til spesielle formål

Først publisert: 21.03.2019