Regelverk for ridefysioterapi

Refusjon til ridefysioterapi gis etter reglene om bidrag, og går frem av forskrift og rundskriv til folketrygdlovens § 5-22.

Fysioterapeut som skal utføre ridefysioterapi med refusjon fra Helfo må ha gjennomgått og bestått kurs i terapiridning i regi av Norsk Fysioterapiforbund (NFF), trinn 1 og 2 á 40 timer, eller godkjenning av NFF på tilsvarende kompetanse.

I tillegg må ridestedet der behandlingen gjennomføres være godkjent av kommunen. 

Fornyet godkjenning skal sendes Helfo hvert annet år.

Du finner mer informasjon i følgende regelverk:

forskrift om bidrag til visse helsetjenester

rundskriv til § 5-22 - bidrag til spesielle formål

Henvisning til ridefysioterapi

Pasienten må være henvist fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Henvisningen skal angi diagnose og inneholde opplysninger om arten og graden av pasientens funksjonshemning.

Om du vurderer at vilkårene for ridefysioterapi er oppfylt, kan du starte opp behandlingen umiddelbart. En henvisning til terapiridning gjelder for inntil 30 behandlinger per kalenderår.

Vilkår for behandling med ridefysioterapi

For å utløse refusjon til ridefysioterapi må din pasient ha

  • en medfødt eller ervervet sykdom/funksjonshemming som gir bevegelse, balanse- og/eller koordineringsvansker fysisk eller psykisk
  • funksjonshemming som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører fram til en rimelig grad av fysisk utfoldelse

Ridefysioterapien må være av betydning som en erstatning for, eller supplement til tradisjonell fysioterapi.

Informasjon om takst for ridefysioterapi finner du her.

 

Først publisert: 21.03.2019 Sist faglig oppdatert: 29.08.2019 Se tidligere versjoner