Regelverk for kiropraktor

Regelverk for behandling hos kiropraktor.

Helfo forvalter refusjonsordningen på vegne av staten. Husk å sette deg inn i regelverket som går fram av forskr​ift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor.

Du finner noe informasjon om regelverket på denne siden, men du kan også lese om aktuelle takster på denne siden.

Dokumentasjon av refusjonskrav for kiropraktor

Som kiropraktor skal du sette deg godt inn i kravene til dokumentasjon. Les om dokumentasjonskrav til helsepersonell her

Prissetting og egenbetaling

Du fastsetter, utover takstene, selv pris på dine tjenester. Ytelsen fra folketrygden vil derfor normalt bare dekke en liten andel av de totale kostnadene for pasienten.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

Vi minner om at pasientene ikke har rett til ytterligere refusjon så lenge kiropraktoren har avtale om direkte oppgjør med Helfo. Pasienten skal derfor ikke søke Helfo om refusjon av sine kiropraktorutgifter i ettertid.

Kurs i trygdefaglige emner og henvisninger

Dersom du har gjennomført kurs i trygdefaglige emner, har du anledning til

  • å henvise pasienter videre til legespesialist, røntgen eller fysioterapi
  • å sykmelde pasientene dine i opptil tolv uker

Du må selv dokumentere overfor Helsedirektoratet og Helfo at du har gjennomført og fått godkjent kurset i trygdefaglige emner. Helfo kan ikke refundere takster for erklæringer (sykemelding) før kiropraktor er registrert med «retten til å dokumentere arbeidsuførhet» i helsepersonellregisteret.

For behandling hos kiropraktor kreves det ikke henvisning fra annen behandler.

Først publisert: 02.05.2019