Individuell stønad til pregabalin (Lyrica)

På denne siden finner du som er lege informasjon om individuell stønad til pregabalin (Lyrica) og hvem som kan søke.

Pregabalin er i reseptgruppe B.

Vedtak er gyldige for døgndoser inntil 600 mg per døgn, uavhengig av hvilken dosering pasienten skal bruke. Du trenger ikke søke på nytt ved dosejusteringer. Døgndoser over 600 mg dekkes ikke på blå resept. Vedtak for pregabalin er ikke tidsbegrenset. Hvis pasienten har et vedtak på pregabalin datert før 1. juni 2018, er det gyldig uten begrensninger i dosen. 

Du finner mer informasjon om pregabalin på legemiddelverket.no

Hvem kan søke på pregabalin?

Fastleger, leger ved fastlegens kontor, leger ved tverrfaglige smerteklinikker eller spesialister i nevrologi kan søke om individuell stønad til pregabalin ved sterk nevropatisk smerte som ikke skyldes aktiv kreftsykdom.

Ved alle andre bruksområder må søknaden komme fra en spesialist i sykdommens fagfelt eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling. 

En ny og bedre søknadsløsning for individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept er nå tilgjengelig. Søknadsprosessen er enklere, med bedre veiledning og umiddelbart svar på søknaden. 

Her kan du lese mer og finne lenke til søknadsløsningen

Opplysninger i søknaden

Hvis du søker via e-reseptløsningen eller på papir, må du i søknaden 
•    opplyse om smertene er nevropatiske hvis søknaden gjelder smerter
•    opplyse om hvilke forhåndsgodkjente legemidler som er forsøkt og hvorfor disse ikke kan brukes lenger
•    oppgi hvilke(n) lege, legekontor, sykehusavdeling eller tverrfaglig smerteklinikk som kan forskrive pregabalin
•    bekrefte at faren for avhengighet er vurdert 
•    bekrefte at det finnes en behandlingsplan.
•    bekrefte at det er gjort en smerteanalyse hvis søknaden gjelder smerter

Se hvilke krav som gjelder for søknader om pregabalin (Lyrica) i «Vilkår for individuell stønad til navngitte legemidler (Vedlegg 1 til § 5-14)».

Hvis Helfo innvilger stønad på blå resept, vil fastlegen alltid stå som forskriver.
Det gjelder egne krav for individuell stønad til legemidler i reseptgruppe A og B.

For mer informasjon om hvilke vilkår som gjelder for legemidler i reseptgruppe A og B, se punkt 3.5 til 3.8 i rundskriv til folketrygdloven § 5-14

Les mer om å søke om vanedannende legemidler.

Vedtak og forskrivning

Fastlegen er hovedansvarlig for forskrivning og koordinering av behandling med pregabalin. Gyldige forskrivere blir oppgitt i vedtaket fra Helfo, og er begrenset til fastlege, andre leger ved samme legekontor, lege ved tverrfaglig smerteklinikk eller lege ved offentlig sykehusavdeling.

  • Pregabalin i døgndoser inntil 600 mg kan forskrives på blå resept etter § 3. 
  • Blåresepter på pregabalin kan reitereres.
  • Døgndoser over 600 mg skal forskrives på hvit resept. Slike resepter kan ikke reitereres.
  • Pasienter som har vedtak på pregabalin datert før 1. juni 2018 kan fortsette å bruke disse. Begrensning i døgndose og hvem som kan forskrive gjelder ikke for disse vedtakene.
  • Ved epilepsi kan pregabalin fortsatt forskrives direkte på blå resept etter § 2.

Først publisert: 22.01.2019 Sist faglig oppdatert: 18.06.2020