Individuell stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere)

Helfo kan gi individuell stønad på blå resept til PCSK9-hemmere ved utvalgte tilstander dersom opplysningene i søknaden fyller vilkår i retningslinjene fra Helsedirektoratet.

Hvem kan få stønad?

Helfo kan innvilge stønad på blå resept til PCSK9-hemmere, for eksempel Repatha og Praulent, til pasienter som har en av følgende  tilstander:

  • familiær hyperkolesterolemi (krav om utført gentest) og  som har LDL-kolesterol 5 mmol/L eller høyere under pågående behandling
  • hyperkolesterolemi ved etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon) og som har LDL-kolesterol 4 mmol/L eller høyere under pågående behandling
  • hyperkolesterolemi som får eller er aktuelle for LDL-aferesebehandling

Du må kunne vise til at pasienten har forsøkt maksimalt tolererbare doser av statin og/eller ezetimib.

Hvem kan søke?

Det er kun spesialist i indremedisin, spesialist i nevrologi, spesialist i barnesykdommer eller lege fra tilsvarende sykehusavdelinger som kan søke.

Hva skal stå i søknaden?

Du må ha med følgende opplysninger i søknaden:

  • oppnådd LDL-kolesterolverdi under pågående behandling
  • hvilke navngitte forhåndsgodkjente legemidler som er forsøkt, og den høyeste dosen som er brukt av disse
  • begrunne hvorfor forhåndsgodkjent behandling ikke kan, eller ikke lenger kan benyttes
  • relevante kontraindikasjoner
  • ved sekundærprevensjon: hvilken aterosklerotisk sykdom pasienten har
  • ved søknad om Praluent: opplyse om pasientens familiære hyperkolesterolemi er heterozygot. Helfo kan bare gi stønad ved heterozygot tilstand, fordi Praulent kun har indikasjon ved denne genvarianten.

Relatert informasjon og regelverk

Først publisert: 24.06.2020