Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Individuell stønad til Aimovig, Ajovy og Emgality

Helfo kan gi individuell stønad på blå resept til Aimovig (erenumab), Ajovy (fremanezumab) og Emgality (galkanezumab) ved kronisk migrene. Dette forutsetter at vilkårene som er fastsatt av Statens legemiddelverk er oppfylt, og at legen har dokumentert dette i søknaden.

Hvem kan få stønad?

Pasienter som har kronisk migrene kan nå få individuell stønad på blå resept til disse legemidlene: 

  • Aimovig, fra og med 9. desember 2019
  • Ajovy, fra og med 19. desember 2019
  • Emgality, fra og med 1. mai 2020 

Kronisk migrene er definert i ICHD-3 ved minst 15 hodepinedager hver måned, hvorav minst 8 dager er migrenedager, over en periode på mer enn 3 måneder.  

Behandlingen skal dokumenteres i hodepinedagbok og evalueres etter 12 uker. Pasienter som ikke opplever effekt, skal avslutte behandlingen.

Hvem kan søke?

Det er kun spesialist i nevrologi eller lege ved nevrologisk sykehusavdeling eller nevrologisk poliklinikk som kan søke.

Søknad fra andre leger vil bli avslått, selv om behandlingen er initiert av spesialist i nevrologi eller lege ved nevrologisk avdeling/-poliklinikk ved et sykehus.

Hvordan er saksbehandlingen i Helfo?

Hvis legen søker via den nye søknadsløsningen Blåreseptsøknad, vil man i de fleste tilfeller få søknaden automatisk behandlet og svar umiddelbart. 

Les mer om den nye søknadsløsningen her. 

Søknader som sendes via gammel elektronisk løsning i journalsystemet eller på pair, må alltid behandles manuelt. Det kan ta inntil 8 uker å behandle disse.  

Hva skal stå i søknaden?

Søknaden må inneholde en beskrivelse av sykdommens alvorlighetsgrad, det vil si antall dager med hodepine og migrene per måned. Pasienten må ha hatt minst 15 hodepinedager per måned, der minst åtte er migrenedager. Dette må ha pågått i over tre måneder. 

Søknaden må også inneholde informasjon om hvilke forebyggende legemidler som er benyttet tidligere.  

Hvis pasienten har medikamentoverforbrukshodepine (MOH), skal det dokumenteres i søknaden at pasienten har gjennomført medikamentavvenning. 

Hvilken forebyggende behandling må tidligere ha vært benyttet?

Pasienter må ha prøvd forebyggende behandling med legemidler fra tre ulike legemiddelklasser (se under). Behandlingen med disse må ha vært uten tilstrekkelig effekt eller med bivirkninger før legen søker om stønad. 

Legemiddelklasser:

Betablokker med ATC-kode C07AB02 (metoprolol), C07AB03 (atenolol) eller C07AA05 (propranolol)

Angiotensin II-reseptorantagonist med ATC-kode C09CA06 eller C09DA06 (kandesartan)

ACE-hemmer med ATC-kode C09AA03 eller C09BA03 (lisinopril)

Kalsiumkanalblokker med ATC-kode N07CA03 (flunarizin)

Antiepileptika med ATC-kode N03AG01 (valproat) eller N03AX11 (topiramat)

Antidepressiva med ATC-kode N06AA09 (amitriptylin) eller N06AX16 (venlafaksin)

Sentraltvirkende antiadrenergikum med ATC-kode N02CX02 eller C02AC01 (klonidin)

Perifert virkende muskelrelakserende med ATC-kode M03AX01 (botulinumtoksin A)

Relatert informasjon og regelverk

forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)

retningslinjer for saksbehandlingen i Helfo:

Se informasjon om Aimovig (erenumab) i vedlegg 1 til § 5-14

Se informasjon om Ajovy (fremanezumab) i vedlegg 1 til § 5-14

Se informasjon om Emgality (galkanezumab) i vedlegg 1 til § 5-14


Statens legemiddelverk

 

 

Først publisert: 05.12.2019 Sist faglig oppdatert: 30.04.2020 Se tidligere versjoner