Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endringer fra 1. januar 2020 for brukere med stomi

Fra 1. januar 2020 er det endringer i forskrivning for noe medisinsk forbruksmateriell ved stomi i ordningen med blå resept.

Belter til kompresjon

Det er ikke lenger et krav at pasienter skal ha utviklet parastomalt brokk for å få stønad til belter til kompresjon (brokkbelter). Dermed åpnes det for stønad også til personer med risiko for å utvikle parastomalt brokk. Du må fortsatt gjøre en særskilt vurdering av om belter til kompresjon er nødvendig i behandlingen og eventuelt skrive én resept for «5050901 Belter til kompresjon».

På grunn av tekniske endringer i inndelingen av beltene kan det være at pasienter som tidligere har hatt resept på «5050906 Fikseringsbelter» må få ny resept på «5050901 Belter til kompresjon». «5050901 Brokkbind til stomiopererte m/parastomalt brokk» har endret navn til «5050901 Belter til kompresjon».

Irrigasjon i stomi

Det er nå krav til at du som lege vurderer om irrigasjon i stomien er egnet for den enkelte pasient. Du må skrive én resept på «5051101 Utstyr til irrigasjon i stomi» for at personer skal få stønad til irrigasjonsutstyr på blå resept. Dersom din pasient benytter slikt utstyr i dag, vil pasienten trenge en særskilt resept.

Bleier til personer med stomi

Etter 1. januar vil bleier ikke lenger være oppført under forbruksmateriell ved stomi. Dersom en pasient har lekkasje, kan du skrive en resept på «501 Forbruksmateriell ved inkontinens» for at pasienten skal kunne få stønad til bleier.

Antallsbegrensinger

For å bidra til rett bruk vil det bli lagt inn noen grenser for maksimal mengde som det kan ytes stønad til per år for endel produkter.

Det kan ytes stønad til inntil 80 kleberfjerner i spray, 1000 plateforlengere, 20 stomibelter, 10 belter til fiksering, to belter til kompresjon og 400 lukkeklips og klemmer til tømbare poser per kalenderår.

Antallsbegrensning på 4000 geldannende granulat oppheves fra 1. november 2020. På bakgrunn av utilsiktet effekt for et lite antall brukere vil antallsbegrensningen for geldannende granulat opphøre fra 1. november 2020. Brukere som har hatt utgifter kan få refundert det utlegget de har hatt av Helfo dersom de sender inn kvittering. 

Les mer om hvordan bruker sender inn dette på helsenorge.no.

Endringene er implementert når du skal forskrive en e-resept dersom ditt tekniske system er oppdatert.

Her finner du mer informasjon om § 5 - Forhåndsgodkjent refusjon for medisinsk forbruksmateriell.  

Først publisert: 24.06.2020