Regelverk og takster

Du som utfører behandling med refusjon fra Helfo, kan kreve refusjon på bakgrunn av aktuelle takster og regelverk.

Først publisert: 21.03.2019

Skrive ut ikonSkriv ut / lag PDF er midlertidig deaktivert