Yrkesskade

Privatpersoner med yrkesskade må ha et yrkesskadevedtak fra NAV for å få rett til dekning av utgifter som er utløst av yrkesskaden. Vedtaket beskriver skaden eller sykdommen.

For å få full dekning til helsetjenester etter reglene om yrkesskade er det et krav at behovet for helsetjenesten hovedsakelig eller i det vesentlige skyldes yrkesskaden. 

Les mer om yrkesskade på nav.no.

Lege

Undersøkelse og behandling hos lege

Ved legebehandling som du vurderer er nødvendig som følge av den godkjente yrkesskaden, skal pasienten ikke betale egenandel. Forbruksmateriell som brukes under konsultasjonen, dekkes etter takstene 10 a-d, jf. også merknad B5.

Dersom pasienten ikke har fått vedtak om godkjent yrkesskade fra NAV ennå, må pasienten betale ordinær egenandel for behandlingen. Pasienten må sende inn kvitteringene innen 6 måneder etter at yrkesskaden ble godkjent av NAV for å få refusjon fra Helfo.

Har pasienten utgifter etter at yrkesskaden er godkjent, er fristen for å kreve refusjon 6 måneder fra den enkelte behandlingsdato.

Helfo dekker kun utgifter når du har rett til trygderefusjon. Se følgende forskrift:

forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter

Legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell

Hvis du vurderer at pasienten har behov for legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell i behandlingen av yrkesskaden, skal du skrive en erklæring som du sender elektronisk til Helfo. Du må oppgi navn på hvert enkelt legemiddel eller næringsmiddel.

Hvis behandlingsbehovet gjelder legemidler i reseptgruppe A eller B, må du oppgi døgndose i erklæringen.

Næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell må stå oppført på produkt- og prislistene til Helfo.

Du kan bruke takst H1 for å skrive erklæringen.

Du må skrive resept på aktuelle legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell – også for legemidler og varer som i utgangspunktet er reseptfrie. Resepten må være merket yrkesskade.

Pasienten får utlevert produktene hos apotek eller bandasjist etter vedtak fra Helfo.

Dersom pasienten ikke har fått et vedtak fra Helfo ennå, må pasienten kjøpe produktene på resept og sørge for å få spesifisert kvittering. Pasienten må sende inn kvitteringene innen 6 måneder etter at yrkesskaden ble godkjent av NAV for å få refusjon fra Helfo.

Har pasienten utgifter etter å ha fått godkjent yrkesskaden, er fristen for å kreve refusjon 6 måneder fra hver enkelt kjøps- eller utleveringsdato.

Kremer, salver og oljer og bandasjemateriell

Dersom pasienten trenger kremer, salver og oljer på grunn av yrkesskaden, må du oppgi produktnavn i erklæringen. Du må også oppgi cirka totalmengde av kremer, salver og oljer per år.

Ved behov for bandasjemateriell, behøver du ikke oppgi produktnavn i erklæringen.

Pasienten kjøper produktene, og sender spesifiserte kvitteringer til Helfo for å få refundert utgiftene sine innen 6 måneder etter kjøpsdato. Dersom pasienten ikke har fått vedtak fra NAV om yrkesskade ennå, må pasienten sende inn kvitteringene innen 6 måneder etter at yrkesskaden ble godkjent av NAV for å få refusjon fra Helfo.

Bandasjemateriell må være kjøpt på apotek eller hos bandasjist. Dette gjelder ikke for kremer, salver og oljer.

Hvis pasienten får utført sårstell av hjemmesykepleien, er det kommunen som har ansvaret for å dekke utgiftene.

Fysioterapeut

Ved fysikalsk behandling som du vurderer er nødvendig som følge av den godkjente yrkesskaden, skal pasienten ikke betale egenandel.

Dersom pasienten ikke har fått vedtak om godkjent yrkesskade fra NAV ennå, må pasienten betale ordinær egenandel for behandlingen. Pasienten må sende inn kvitteringene innen 6 måneder etter at yrkesskaden ble godkjent av NAV for å få refusjon fra Helfo.

Har pasienten utgifter etter å ha fått godkjent yrkesskaden, er fristen for å kreve refusjon 6 måneder fra hver enkelt behandling.

Helfo dekker kun utgifter når du har rett til trygderefusjon. Se følgende forskrift:

forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter

Tannlege/tannpleier

Ved tannlegehjelp som følge av yrkesskaden, skal pasienten vise vedtaket fra NAV. Du vurderer om behandlingen er nødvendig som følge av yrkesskaden. I så fall skal pasienten ikke betale egenandel.

Briller ved yrkesskade

Ved behov for briller som følge av yrkesskaden, kan pasienten søke Helfo om å få dekket utgiftene. Søknaden må inneholde en erklæring fra øyespesialist om at synssvekkelsen skyldes yrkesskaden.

Denne erklæringen, samt en kopi av vedtaket om godkjent yrkesskade fra NAV, må pasienten sende til Helfo. Helfo sender et vedtak til pasienten.

Dersom pasienten trenger ny brille på grunn av slitasje og det ikke er endring i synsstyrke, kan optiker skrive en uttalelse.

Dersom pasienten har behov for andre hjelpemidler som følge av yrkesskaden, er det NAV som skal vurdere eventuell dekning.

Om utlevering på apotek og hos bandasjist

Når et apotek eller en bandasjist ekspederer en kunde som har fått godkjent yrkesskade, må vedkommende ha med seg vedtaket fra Helfo, og det må foreligge gyldig resept fra lege eller tannlege.

Vedtaket fra Helfo inneholder informasjon om

  • varens navn
  • dosering for legemidler i reseptgruppe A og B (vanedannende)
  • tidsbegrensning for vedtaket

Først publisert: 21.03.2019