Testartikkel

Legge til ingress, endret ingress

Helfo er en ytre etat til Helsedirektoratet, og er derfor ikke omfattet av plikten til å publisere elektronisk postjournal på internett. Av servicehensyn velger Helfo likevel å publisere dette for enkelte av våre enheter.

All korrespondanse med brukere relatert til helserefusjon vil i sin helhet være skjermet på offentlig journal, og vil derfor ikke publiseres.

2020

Her er en ny tekst

La til tekst

Først publisert: 23.11.2020 Sist faglig oppdatert: 13.11.2019 Se tidligere versjoner