Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik sender logoped og audiopedagog refusjonskrav

Refusjonskrava du sender til Helfo, skal som hovudregel sendast elektronisk over Helsenettet.

Avtalen om direkteoppgjer er personleg og du kan berre kreve refusjon for behandlingar som du sjølv har utført. Det betyr mellom anna at du ikkje kan signere for andre sine refusjonskrav med din personlege Buypass ID ved innsending av refusjonskrav over Helsenettet.

Utbetaling og fristar

Refusjonskravet må settast fram innan seks månader etter behandlingsdato for at du skal få utbetalt oppgjeret. Fristen vert rekna frå utløpet av behandlingsmånaden.

Helfo sin frist for å betale ut oppgjeret er

  • 5 dagar frå kravet vart motteke dersom kravet er sendt over linje 
  • 30 dagar frå kravet vart motteke dersom kravet er send i posten

Du kan sende kravet så ofte du vil.

Slik koplar du deg på Helsenettet

Å levere refusjonskrav via Helsenettet er økonomisk, effektivt og sikkert.

Dersom de ikkje er kopla til Helsenettet, kontaktar de EPJ-leverandøren dykkar for å få konkret og tilpassa informasjon om kva val de kan gjere, og kva konsekvensar dei ulike alternativa gir.

Bestill Helsenettet gjennom eller etter avtale med EPJ-leverandøren dykkar, eller ta direkte kontakt med Norsk Helsenett for råd og rettleiing.

For å kople dykk på Helsenettet treng de Buypass Smartkort. Dette kortet er personleg. De kan derfor ikkje signere for andre behandlarar sine refusjonskrav til Helfo.

Dersom du ikkje kan sende over Helsenettet

Dersom du ikkje kan sende refusjonskravet over Helsenettet må du fylle ut manuell samlerekning som du sender til Helfo saman med alle enkeltrekningane. Ver nøye med å fylle ut skjemaet fullstendig:

Forenkla samlerekning (05-10.05), nynorsk (PDF)

Forenklet samleregning (05-10.05), bokmål (PDF)

Helfo tilrår at du tar kopi av alle enkeltrekningar og samlerekningar. Det kan vere nyttig for eigen kontroll av oppgjera.

Les kva rekningane skal innehalde og korleis dokumentere refusjonskravet.

Først publisert: 25.04.2019 Sist fagleg oppdatert: 31.08.2020 Sjå tidlegare versjonar