Om utbetaling frå Helfo til tannpleiar

Etter at du har sendt inn eit refusjonskrav til Helfo, og dette er utbetalt, vil du få eit utbetalingsvedtak.

Vedtaket gir opplysningar om kva du har fått utbetalt i refusjon frå Helfo, og kva konto pengane har gått inn på.

Utbetalingsvedtaket gir også informasjon om takstbruken din og korleis den er samanlikna med andre i di yrkesgruppe. Du får også informasjon i vedtaket om det er nokon av rekningane du har sendt til Helfo som er avvist på grunn av feil.

Du kan klage på vedtaket. Fristen for å sette fram klage er 6 veker frå du fekk vedtaket.  

Du kan lese meir om retting av feil her. 

 

Husk at du kan be om å få vedtak frå Helfo på e-post. Sørg for å oppdatere e-postadressa di i Altinn.

Er du usikker på status for utbetalinga di, kan du ringe Helfo på telefonnummer 23 32 70 40.

Først publisert: 22.03.2019