Offentlig postjournal

Helfo legger ut sin offentlige postjournal én gang i uken. Den kan lastes ned fra denne siden i pdf-format.

Helfo er en ytre etat til Helsedirektoratet, og er derfor ikke omfattet av plikten til å publisere elektronisk postjournal på internett. Av servicehensyn velger Helfo likevel å publisere dette for enkelte av våre enheter.

All korrespondanse med brukere relatert til helserefusjon vil i sin helhet være skjermet på offentlig journal, og vil derfor ikke publiseres.

2020

Offentlig postjournal Helfo Lars

Offentlig postjournal Helfo uke 41

Offentlig postjournal Helfo uke 40

Offentlig postjournal Helfo uke 39

Offentlig postjournal Helfo uke 38

Offentlig postjournal Helfo uke 37

Offentlig postjournal Helfo uke 36

Offentlig postjournal Helfo uke 35

Offentlig postjournal Helfo uke 34

Offentlig postjournal Helfo uke 33

Offentlig postjournal Helfo uke 32

Offentlig postjournal Helfo uke 31

Offentlig postjournal Helfo uke 30

Offentlig postjournal Helfo uke 29

Offentlig postjournal Helfo uke 28

Offentlig postjournal Helfo uke 27

Offentlig postjournal Helfo uke 26

Offentlig postjournal Helfo uke 25

Offentlig postjournal Helfo uke 24

Offentlig postjournal Helfo uke 23

Offentlig postjournal Helfo uke 22

Offentlig postjournal Helfo uke 21

Offentlig postjournal Helfo uke 20

Offentlig postjournal Helfo uke 19

Offentlig postjournal Helfo uke 18

Offentlig postjournal Helfo uke 17

Offentlig postjournal Helfo uke 16

Offentlig postjournal Helfo uke 15

Offentlig postjournal Helfo uke 14

Offentlig postjournal Helfo uke 13

Offentlig postjournal Helfo uke 12

Offentlig postjournal Helfo uke 11

Offentlig postjournal Helfo uke 10

Offentlig postjournal Helfo uke 9

Offentlig postjournal Helfo uke 8

Offentlig postjournal Helfo uke 7

Offentlig postjournal Helfo uke 6

Offentlig postjournal Helfo uke 5

Offentlig postjournal Helfo uke 4

Offentlig postjournal Helfo uke 3

Offentlig postjournal Helfo uke 2

Offentlig postjournal Helfo uke 1

2019

Offentlig postjournal Helfo uke 51 og 52 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 49 og 50 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 48 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 47 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 46 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 44-45 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 43 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 42 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 41 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 40 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 39 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 38 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 37 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 36 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 35 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 34 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 33 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 32 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 31 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 30 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 29 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 28 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 27 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 26 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 25 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 24 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 23 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 22 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 21 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 20 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 19 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 18 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 17 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 16 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 15 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 14 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 13 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 12 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 11 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 10 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 9 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 8 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 7 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 6 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 5 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 4 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 3 2019

Offentlig postjournal Helfo uke 2 2019

2018

Offentlig postjournal Helfo uke 51 og 52 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 50 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 49 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 48 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 47 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 46 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 45 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 44 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 43 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 42 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 41 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 40 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 39 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 38 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 37 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 36 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 35 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 34 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 33 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 32 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 31 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 30 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 29 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 28 2018

Offentlig postjournal Helfo uke 27 2018

 

Først publisert: 06.12.2018 Sist faglig oppdatert: 21.09.2020 Se tidligere versjoner