Helfos kanaler for informasjon

Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester. Helseaktører finner informasjon om Helfos tjenester på helfo.no. Innbyggere finner informasjon og selvbetjeningsløsninger på helseportalen helsenorge.no.

Helfos primære kanal for eksterne målgrupper er informasjon og tjenester på nett, og vi prioriterer utvikling av digitale kanaler og tjenester.

Helseaktører

Informasjon fra Helfo til helseaktører om oppgjør, regelverk, takstbruk og andre forhold knyttet til Helfos tjenesteområder er tilgjengelig her på helfo.no. Bruk menyen i toppen eller søkefunksjonen for å finne relevant innhold.

Helfo legger også til rette for at informasjon og tjenester skal være tilgjengelig gjennom andre flater, for eksempel i elektroniske pasientjournalsystem (EPJ). Sammen med Helsedirektoratet utvikler Helfo en sikker tjenesteportal for digitale tjenester som forenkler hverdagen for helseaktører og innbyggere.

Privatpersoner

Innholdet her på helfo.no er rettet mot helseaktører. Du som privatperson finner informasjonssider og selvbetjeningsløsninger på helsenorge.no.

Helsenorge.no er det offentlige nettstedet for helse for innbyggere i Norge. Innholdet blir levert av ulike aktører i helsesektoren, og det er Norsk Helsenett som har ansvar for drift og utvikling og nettstedet.

Helfos servicetjenester for innbyggere omfatter blant annet følgende:

Først publisert: 23.06.2020