Vil du prøve den nye tjenesten Blåreseptsøknad?

Ønsker du å se hvordan løsningen virker, men har ingen pasient å søke om individuell stønad på vegne av akkurat nå? Da kan du prøve løsningen i vårt testmiljø.

For å logge deg på i portalen må du velge "Test IDP" og legge inn kun fødselsnummeret til en av våre fiktive leger i "Personal Identifier"-feltet:

Navn Rolle Spesialitet Fødselsnummer
Øystein Håkon TEST Gaarder Lege Allmennlege 04116306544
Thomas TEST Johannessen Lege Nevrologi  21056108308
Even TEST Hopland Johnsen Lege Indremedisin 06096000780

Gå inn på https://portal.qa.helsedirektoratet.no/ (lenken åpnes i ny fane).

Trykk "Log on" og velg deretter "Blåreseptsøknad". I tjenesten Blåreseptsøknad må du benytte et fiktivt personnummer. Her er et utvalg av fiktive pasienter du kan benytte:

Navn Rolle Fødselsnummer
Egil TEST Johansen
Testpasient 10057428576
Per TEST Bøe
Testpasient 10057495982
Grethe TEST Olsen
Testpasient 10057423418

Deretter er det bare å fylle ut én eller flere søknader. Søknadsløsningen forbedres kontinuerlig. Har du innspill til forbedringer eller oppdager feil mens du prøver ut løsningen, kan du melde fra om disse ved å sende e-post til: blaareseptForvaltning@helsedir.no

Noen fakta om testmiljøet

Ingen virkelige personer eller persondata brukes i testmiljøet. Testpersonene er hentet fra den syntetiske testdatabasen til Grunndata hos Norsk Helsenett. Det vil si at fødselsnummer og navn på testpersonene er tilfeldig sammensatt og ikke tilhører reelle personer.

Om pasienten du bruker for å teste har to eller flere vedtak allerede, betyr det at andre også har testet på denne pasienten med samme legemiddel. Dette har ingen betydning for muligheten til å teste med denne pasienten. Klikk "Jeg vil likevel søke", så kommer du videre i søknadsprosessen.

Dette er også Helfos testmiljø for tilpasning av skjemaer. Løsningen kan derfor avvike litt fra den reelle Blåreseptsøknad i tjenesteportalen.

Først publisert: 07.05.2020 Sist faglig oppdatert: 14.05.2020