Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny søknadsløsning for individuell stønad på blå resept

Den nye søknadsløsningen for individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept, og ved yrkesskade, gir god veiledning til legene – og de fleste søknadene blir behandlet automatisk. Den nye løsningen skal erstatte søknadsformater på papir og elektronisk søknad i e-reseptløsningen (M2).

Dagens søknadsformater på papir og i e-reseptsystemet er teknisk utdaterte og oppleves som lite brukervennlige. Derfor er det laget en ny og bedre søknadsløsning. Den er i første omgang tilgjengelig i en ny tjenesteportal, men vil på sikt vil bli integrert i EPJ-systemene.

Den nye søknadsløsningen gir så mange fordeler for lege, pasient og samfunnet at det er viktig å ta den i bruk raskest mulig.

Helsedirektoratet samarbeider med helsesektoren om å få implementert løsningen i EPJ så fort som mulig. Signaler fra EPJ-leverandørene er at det likevel vil ta 1–3 år før journalsystemene er oppdatert. 

Hvordan søker du?

Den nye tjenesteportalen er en sikker nettportal hvor flere tjenester fra Helsedirektoratet og Helfo vil bli gjort tilgjengelig for ulike helseaktører.

Du logger deg inn ved hjelp av elektronisk legitimasjon, som for eksempel BankID, BankID på mobil, BuyPass eller liknende. Velg tjenesten Blåreseptsøknad for å komme inn i søknadsløsningen.

Er du tilknyttet Helsenettet? Da får du vite om pasienten allerede har et vedtak og du får vite utfallet av søknaden umiddelbart. Logg på tjenesteportalen via Helsenettet: https://portal.helsedirektoratet.no.

Er du ikke tilknyttet Helsenettet? Da får du i de fleste tilfeller like god veiledning som i tjenesteportalen via Helsenettet, men du får ikke vite om pasienten har vedtak fra før. Logg på tjenesteportalen utenfor Helsenettet: https://internett-portal.helsedirektoratet.no.

I denne videosnutten får du et innblikk i hvordan søknadsløsningen fungerer dersom du er tilknyttet Helsenettet:


Denne videoen har ikke lyd.

Er det forskjell på søknadsløsningen om jeg er tilkoblet Helsenettet eller ikke?

Uavhengig av om du benytter søknadsløsning på Helsenettet eller internett, vil du oppleve følgende fordeler i den nye løsningen

  • Du må bare fylle ut relevant informasjon for den konkrete søknaden, og du får presentert gjeldende regelverk underveis i søknadsprosessen.
  • Når du skal søke om legemidler eller næringsmiddel, er skjemaet automatisk tilpasset for dette. Dette gjelder både blåresept og yrkesskade.
  • Du får umiddelbart svar på om søknaden er innvilget, avslått eller har gått videre til manuell saksbehandling i Helfo.

Dette vil gi større effektivitet og bidra til å sikre større grad av likebehandling. Pasienten, eller sykehusavdelingen der det er aktuelt, slipper å betale full pris mens de venter på vedtak.

Dersom du er tilknyttet Helsenettet, slipper du i tillegg å sende inn unødvendige søknader. Det er fordi den nye løsningen vil gi deg tilbakemelding hvis pasienten allerede har et gyldig vedtak. Det vil du ikke få når du søker via Blåreseptsøknad på internett. Forskjellen skyldes at Helfo kan utlevere personsensitive data som del av søknadsprosessen når søknaden kommer via Helsenettet. Dette kan vi ikke gjøre i løsningen på internett. En annen forskjell er at legen i Blåreseptsøknad på internett ikke får presentert søknadsoppsummering før søknaden sendes inn. Legen får også mindre informasjon i søknadskvitteringen.  

Vil du prøve løsningen i vårt testmiljø?

Ønsker du å se hvordan løsningen virker, men har ingen pasient å søke om individuell stønad på vegne av akkurat nå? Da kan du prøve løsningen i vårt testmiljø.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp eller opplever du tekniske problemer i bruk av tjenesten? Da kan du kontakte brukerstøtte gjennom Norsk Helsenetts kundesenter:

Telefon: 24 20 00 00 (08.00–15.30 alle hverdager)
E-post: kundesenter@nhn.no

For faglige spørsmål og veiledning knyttet til helserefusjonsområdet kan du kontakte Helfos veiledningstjeneste:

Telefon: 23 32 70 40 (08.00–15.30 alle hverdager)

Søknadsløsningen ivaretar journalplikten

I påvente av full integrering i EPJ-systemene kan du trygt ta i bruk den nye søknadsløsningen i portalen. Du som lege er ikke er pålagt å søke via ditt journalsystem. Du ivaretar journalplikten ved at du på vanlig måte dokumenterer hvilke vurderinger som er gjort i forkant av en søknad. Blåreseptløsningen tilbyr en PDF-kvittering og en utklippsfunksjon som du kan bruke for å ta søknadskvitteringen inn i journalen. Alternativt kan du selv gjøre et enkelt journalnotat om resultatet av søknaden.

Helsedirektoratets juridiske begrunnelse: I blåreseptforskriften § 3 fremgår det at det kan gis stønad etter individuell søknad for bruk som ikke er forhåndsgodkjent etter § 2. Individuell søknad utdypes i § 3 sjette ledd, der det fremgår at legen søker på vegne av pasienten, slik at søknadsretten ligger til pasienten.

Teknisk informasjon

Tilkobling til Helsenettet:

Hvis du er koblet på Helsenettet og likevel ikke får tilgang til portalen, ber vi om at du kontakter Norsk Helsenetts brukerstøtte. Nettadressen til tjenesteportalen når du er koblet til Helsenettet er https://portal.helsedirektoratet.no.

Hvis du ikke er koblet til Helsenettet og må bruke løsningen utenfor, er nettadressen til tjenesteportalen https://internett-portal.helsedirektoratet.no.

Pålogging gjennom HelseID:

Tilgang til tjenester i portalen krever at du logger deg på gjennom HelseID, hvor du kan velge å logge deg på med Buypass, Commfides eller BankID med sikkerhetsnivå 4. Tjenester med lavere sikkerhetsnivå enn 4, eksempelvis MinID, vil ikke kunne benyttes

Nyere nettlesere:

Tjenestene i portalen er tilrettelagt for nyere nettlesere, og kan brukes med Internet Explorer 11, Safari 10.1, Microsoft Edge 15, Google Chrome 37, Firefox 31 og Opera 54 eller nyere. Dersom du benytter en eldre nettleser, ber vi om at du av sikkerhetshensyn oppgraderer til en nyere versjon for bruk av tjenestene.

Innsyn og logging:

Oppslag i tjenester som inneholder personinformasjon, vil logges i samsvar med krav om innsynslogging. For øvrig genererer portalen og de enkelte tjenestene anonymiserte trafikkdata og teknisk logginformasjon ved eventuelle feilsituasjoner.

Teknisk dokumentasjon for EPJ-leverandører 

Her finner EPJ-leverandørene dokumentasjon av API-tjenestene som utgjør den nye søknadsløsningen.

Test av API-ene krever et test-token. Den enkelte EPJ-leverandør tar kontakt når de trenger dette på blaareseptforvaltning@helsedir.no.

Først publisert: 05.11.2019 Sist faglig oppdatert: 17.09.2020 Se tidligere versjoner