Ny søknadsløsning for individuell stønad på blå resept

En ny og bedre søknadsløsning for individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept er nå tilgjengelig i den nye tjenesteportalen til Helfo og Helsedirektoratet. Tilbakemeldingene fra de som har prøvd den allerede, er at løsningen gir god veiledning underveis og raskt svar.

Det er deg som lege som må søke om individuell stønad på blå resept på vegne av pasienten din. Dette har du hittil kunnet gjøre enten på papir eller elektronisk via e-reseptløsningen. Disse søknadsløsningene er teknisk utdatert og oppleves som lite brukervennlig. Derfor er det laget et nytt og bedre system.

Den nye tjenesteportalen er en sikker nettportal hvor flere tjenester fra Helsedirektoratet og Helfo vil bli gjort tilgjengelig for ulike helseaktører. Blåreseptsøknad er den første tjenesten som gjøres tilgjengelig. På sikt vil den nye blåreseptsøknaden også bli integrert i EPJ-systemene.

Bedre løsning for lege og pasient

Det er flere fordeler med ny søknadsløsning:

  • Du slipper å sende inn unødvendige søknader. Den nye løsningen vil gi deg tilbakemelding hvis pasienten allerede har et gyldig vedtak.
  • Du må kun fylle ut relevant informasjon for den konkrete søknaden. Gjeldende regelverk blir presentert for deg underveis i søknadsprosessen. Dette vil gi større effektivitet og bidra til å sikre større grad av likebehandling.
  • Du får umiddelbart svar på om søknaden er innvilget, avslått eller har gått videre til manuell saksbehandling i Helfo. Slik kan man unngå at pasienten, eller sykehusavdelingen der det er aktuelt, må betale full pris mens man venter på vedtak.

Slik tar du i bruk ny søknadsløsning

Den nye portalen er nå tilgjengelig på https://portal.helsedirektoratet.no. NB! Du må være koblet til Norsk Helsenett (NHN) for at lenken skal være aktiv.

Du logger deg inn ved hjelp av elektronisk legitimasjon, som for eksempel Bank ID, Bank ID på mobil, BuyPass eller liknende. Velg tjenesten Blåreseptsøknad for å komme inn i søknadsløsningen.

Allmennleger og privatpraktiserende avtalespesialister kan ta takst H1 (152 kr) for å fylle ut søknaden.

Søknadsløsningen vil gradvis bli enda bedre

Søknadsløsningen vil gradvis bli utvidet med blant annet

  • søknad om full yrkesskadedekning for legemidler og næringsmidler
  • tilrettelegging for at stadig flere legemidler kan behandles automatisk

Ta i bruk den nye søknadsløsningen nå

Den nye søknadsløsningen skal etter hvert erstatte dagens papirbaserte søknad og elektronisk søknad via e-reseptløsningen. Er du tilknyttet Norsk Helsenett, oppfordres du til å ta den nye løsningen i bruk med en gang.

Trenger du hjelp eller opplever du tekniske problemer i bruk av tjenesten? Du kan kontakte brukerstøtte gjennom Norsk Helsenett kundesenter:

Telefon: 24 20 00 00 (08.00-15.30 alle hverdager)
E-post: kundesenter@nhn.no


For faglige spørsmål og veiledning knyttet til helserefusjonsområdet kan du kontakte Helfos veiledningstjeneste:

Telefon: 23 32 70 40 (08.00-15.30 alle hverdager)


Teknisk informasjon

Tilkobling til Norsk Helsenett:

For tilgang til tjenestene i portalen må du være koblet til Norsk Helsenett. Portalen er ikke tilgjengelig på internett. Dersom du er koblet på Norsk Helsenett og likevel ikke får tilgang til portalen, ber vi om at du kontakter Norsk Helsenetts brukerstøtte.

Pålogging gjennom HelseID:

Tilgang til tjenester i portalen krever at du logger deg på gjennom HelseID, hvor du kan velge å logge deg på med Buypass, Commfides eller BankID med sikkerhetsnivå 4. Tjenester med lavere sikkerhetsnivå enn 4, eksempelvis MinID, vil ikke kunne benyttes

Nyere nettlesere:

Tjenestene i portalen er tilrettelagt for nyere nettlesere, og kan brukes med Internet Explorer 11, Safari 10.1, Microsoft Edge 15, Google Chrome 37, Firefox 31 og Opera 54 eller nyere. Dersom du benytter en eldre nettleser, ber vi om at du av sikkerhetshensyn oppgraderer til en nyere versjon for bruk av tjenestene.

Innsyn og logging:

Oppslag i tjenester som inneholder personinformasjon, vil logges i samsvar med krav om innsynslogging. For øvrig genererer portalen og de enkelte tjenestene anonymiserte trafikkdata og teknisk logginformasjon ved eventuelle feilsituasjoner.

Teknisk dokumentasjon for EPJ-leverandører 

EPJ-leverandører kan lese teknisk dokumentasjon her.

 

Først publisert: 05.11.2019 Sist faglig oppdatert: 25.02.2020