Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Reaksjoner på urettmessig helserefusjon

Helfos etterkontroller har som mål og avdekke alvorlig misbruk og bedrageri. Det er ikke mange helseaktører som faller inn under den kategorien.

Hvis det avdekkes feil, får helseaktøren en reaksjon på det. Reaksjonen avhenger av hvor alvorlig feilen er. Under ser du hvilke reaksjoner Helfo kan ta i bruk: 

Pålegg om endring av praksis

Pålegg om endring av praksis er en formell advarsel til helseaktør om å innrette seg etter gjeldende regelverk. Samtidig med pålegget gir vi informasjon om riktig regelverksforståelse. Pålegg om endring av praksis er ikke et enkeltvedtak, og kan derfor ikke klages på.

Krav om tilbakebetaling

Når Helfo oppdager feilutbetalt refusjon, har vi plikt til å kreve pengene tilbake. Hvis helseaktøren ikke endrer praksis etter å ha fått pålegg om det, eller vi avdekker mer alvorlige feil, vurderer vi strengere tiltak. Dette kan være å kreve tilbake refusjon når kontrollen har vist at helseaktøren har sendt urettmessige krav. I disse tilfellene vil vi først sende brev med varsel om at vi vurderer å kreve tilbake refusjon. Før vi fatter vedtak, får helseaktøren mulighet til å kommentere saken.

Vedtak om tap av retten til å praktisere for trygdens regning på inntil 5 år

Når Helfo finner alvorlige forhold ved en helseaktørs refusjonskrav, og ikke lenger har tillit til helseaktøren, kan vi fatte vedtak om at helseaktøren mister retten til å praktisere for trygdens regning på inntil 5 år.  I disse tilfellene får ikke helseaktøren lenger refusjon fra folketrygden for behandling eller tjenester han yter. Dette får også konsekvenser for helseaktørens pasienter.

Når vi bruker dette virkemiddelet, ønsker vi å hindre fremtidig misbruk av trygdens midler. Dette er det strengeste virkemiddelet Helfo har, med unntak av politianmeldelse.

Politianmeldelse 

Noen kontrollsaker er så alvorlige at de fører til politianmeldelse. I 2019 ble ?? anmeldt. 

Tips til Helfo

Helfo får tips om forhold det er grunn til å undersøke. Tipsene kan komme fra kolleger, pasienter eller andre statlige virksomheter. Helfo er takknemlige for dette samarbeidet, tips er en viktig kilde til å finne feilbruk av helserefusjonssystemet. Ønsker du å komme i kontakt med Helfo for å gi tips? Ta kontakt med Helfo på 23 32 70 40, så blir du veiledet til rett sted.  

Hva skjer når Helfo setter i gang en etterkontroll? 
Dette er gangen i Helfos etterkontroller. Vi ønsker at du kjenner til hvordan vi kontrollerer, og at du er kjent med dine rettigheter og plikter når dine krav blir kontrollert. Hvordan funker du og vi-formen? "du har plikt og vi ønsker"
 

Først publisert: 07.12.2020