Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hvorfor kontrollerer Helfo?

Når eksempelvis en lege, fysioterapeut eller et apotek sender oppgjørskrav til Helfo, blir kravene kontrollert. Kontrollene bidrar til at refusjonen Helfo utbetaler er korrekt. På den måten sikres det at folketrygdens midler forvaltes riktig.

Det norske helserefusjonsystemet er bygget på tillit. Det betyr at Helfo tar utgangspunkt i at de fleste helseaktører sender riktige krav.

I 2019 mottok Helfo 976 000 refusjonskrav fra helseaktører. De aller fleste gjør rett. Det er  en verdifull kvalitet ved den norske velferdsstaten og sier mye om den faglige og etiske standarden på helseaktører i Norge. 

Enkelte gjør feil, og noen utnytter det tillitsbaserte systemet med overlegg. Det er ikke mange, men mye av fellesskapets midler kan gå tapt hvis de ikke stoppes. Noen tall på penger som er tilbakekrevd? 

Helfo har ansvar for at folketrygdens midler brukes riktig. Gjennom god veiledning, informasjon og kontroller ønsker Helfo å sørge for riktig forvaltning av fellesskapets midler, ta vare på den høye graden av tillit i Norge og verne om omdømmet til helseaktører i det norske helsevesenet. 
 

Først publisert: 07.12.2020