Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Har du fått brev fra Helfo om kontroll av dine krav?-test

Helseaktørene har plikt til å sende korrekte refusjonskrav, og Helfo gjennomfører etterkontroller av innsendte krav. Vi ønsker at du kjenner til hvordan vi kontrollerer, og at du er kjent med dine rettigheter og plikter når dine krav blir kontrollert.

Du som helseaktør vil få relevant informasjon fra Helfo når refusjonskravene dine blir kontrollert. Dette er gangen i Helfos kontroller.

helfo-kontroll
  • Helseaktøren mottar brev fra Helfo om kontroll
  • Helseaktør sender dokumentasjon til Helfo
  • Helfo vurderer dokumentasjonen 
  • Helseaktøren mottar resultat fra Helfo

Når vi starter en kontroll, vil du motta et brev fra oss hvor du får kort informasjon om kontrollen. Ofte blir du bedt om å sende oss dokumentasjon for krav du tidligere har sendt til Helfo. Gjennom avtalen med Helfo har du forpliktet deg til å sende oss de opplysningene vi trenger for å kunne kontrollere dine krav.

Vi vurderer din dokumentasjon, og saksbehandler hos oss innhenter vurdering fra rådgivende personell dersom det er nødvendig. Når vi har konkludert, vil du motta et brev med resultat fra kontrollen.

Reaksjoner fra Helfo

Hvis vi finner feil i dine krav, vil vi bruke et virkemiddel som samsvarer med alvorligheten. For at du skal ha mulighet til å uttale deg i alvorligere saker, vil du alltid få et brev med varsel og mulighet til å påvirke saken, før du eventuelt blir pålagt sanksjoner.

I enkelte kontrollsaker velger vi å varsle andre offentlige etater som fylkesmannen, Skatteetaten eller NAV. Dersom feilene er spesielt alvorlige, kan vi anmelde helseaktøren til politiet.

Kontrollene følger regler for saksbehandling

I kontrollarbeidet følger vi regler og frister for saksbehandling i forvaltningsloven. Vi har taushetsplikt om de sensitive opplysningene vi behandler, og du har innsynsrett i egen kontrollsak. Dersom du mottar et vedtak fra oss, har du rett til å klage på det.

Du finner rapporter fra Helfos kontrollvirksomhet på helfo.no.

Først publisert: 21.01.2021