Frikort for helsetjenester blir digitalt

PRESSEMELDING: Nå finner innbyggerne frikort for helsetjenester enkelt og raskt på helsenorge.no. Digitalt frikort er gyldig dokumentasjon, og innbyggerne kan be om SMS- eller e-post-varsel, slik at de får beskjed når frikortet blir utstedt.

Tjenesten «Frikort og egenandeler» på helsenorge.no er forbedret, og gjør at innbyggere finner frikortet raskere på nett enn det rekker å komme frem i posten. Frikortet er tilgjengelig på helsenorge.no inntil en uke før det kommer i posten.

Innbyggere som oppnår frikort, blir nå varslet per SMS eller e-post.

Innbyggerne finner også vedtaksbrevet digitalt ved å logge seg inn på helsenorge.no.

I løpet av 2020 blir frikortordningen ytterligere digitalisert. 

– I løpet av 2020 skal vi gjøre frikortordningen fullstendig digital. Det skal være enkelt for innbyggere å sjekke status for egenandeler og å finne frikortet sitt på helsenorge.no. Vi gjør ordningen enklere for både innbyggere og behandlere, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet.  

De fleste som oppnår frikort trenger ikke å vise dette når de er hos behandler, fordi behandleren bruker frikortspørringen for å undersøke om innbygger har oppnådd frikort. 

De som trenger å vise frikort kan hente frem frikortet på mobilen og vise til behandler. Det er også mulig å ta skjermdump av det digitale frikortet, eller skrive det ut fra vedtaksbrevet. 

I løpet av 2020 vil kun de som verken har logget seg inn på helsenorge.no tidligere eller har digital postkasse, få frikortet tilsendt på papir. I en overgangsperiode sender Helfo fortsatt ut alle frikort i papir i tillegg til digitalt. 

I 2019 mottok i underkant av 1,3 million innbyggere frikort tak 1.  I underkant av 300.000 innbyggere mottok frikort tak 2. 
Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikortet, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret. 

Hensikten med frikortordningene er å sette et maksimalt beløp for hvor mye hver enkelt innbygger skal betale i egenandeler i løpet av et kalenderår.

Pressekontakt

Eventuelle spørsmål og henvendelser rettes til Helsedirektoratets pressevakt: 400 33 431 eller presse@helsedir.no.

Først publisert: 25.06.2020 Sist faglig oppdatert: 25.06.2020