Test - Ny som behandler i kontakt med Helfo

For deg som er ny helseaktør har vi laget en pakke med nyttig og nødvendig informasjon.

Nederst på denne siden kan du klikke deg videre til informasjon tilpasset din helseaktørgruppe.

Folketrygdloven § 5 er relevant for alle helseaktører som praktiserer for trygdens regning: 

Formålet med stønad etter dette kapitlet er å gi hel eller delvis kompensasjon for medlemmers nødvendige utgifter til helsetjenester ved sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fødsel og svangerskapsavbrudd.

Det ytes ikke stønad til inngrep som vesentlig er begrunnet i kosmetiske hensyn, og heller ikke til behandling av påregnelige følger av slike inngrep.

I den utstrekning det offentlige yter stønad etter annen lovgivning, ytes det ikke stønad etter dette kapitlet.

Lov om folketrygd (folketrygdloven) § 5-1
Kilde: lovdata.no

Først publisert: 12.01.2021

Skrive ut ikonSkriv ut / lag PDF er midlertidig deaktivert