test

Dette er en test

 

Eks1

750 listeinnbyggere * basistilskudd 499,-

 

 

 

 

 

 

 

 

750 knekkpunkt-tillegg, sats 78-,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eks2

 

1500 listeinnbyggere * basistilskudd 499,-

1000 knekkpunkt-tillegg, sats 78-,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eks3

 

350 listeinnbyggere* basistilskudd 499,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 Grunn-tilskudd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 knekkpunkt-tillegg, sats 78-,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Først publisert: 23.06.2020