Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takst for sesonginfluensavaksine for pasienter i risikogruppene

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at leger gis refusjon for utgifter til sesonginfluensavaksinering av personer i risikogruppen i perioden 1. oktober 2020 til 30. juni 2021.

Refusjonen vil være knyttet til bruk av ny takst V1 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Taksten kan bare kreves for vaksinering av personer i risikogruppen. Folkehelseinstituttet (FHI) har definert hvilke grupper som kommer under denne definisjonen.

Hver vaksinasjon honoreres med 200 kroner. 150 kroner er refusjon fra Helfo. De resterende 50 kronene er egenandel. Egenandelen skal telle med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.

Legekontorene vil få vaksinen for sesonginfluensa gratis av kommunene. Pasienter i risikogruppene skal ikke belastes for  utgiftene til vaksinen, jamfør merknad B5 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over når de sender ut vaksinene til de ulike landsdelene.

Takst V1 kan kun benyttes i fastlegepraksis

Taksten kan kreves der fastlege, eller fastlegens hjelpepersonell utfører vaksinering på fastlegekontoret.

Taksten kan ikke kombineres med takster for enkle pasientkontakter.

Takst V1 kan kombineres med konsultasjonstakst dersom pasienten er til undersøkelse eller behandling for andre forhold hos legen. Takst V1 kan kombineres med takst for sykebesøk når sykebesøket er utløst av annet behov enn kun vaksinasjon.

Taksten kan ikke utløses på legevakt.

Fastlegen eller kommunen har ikke rett til refusjon for takst V1 der helsesykepleier eller annet hjelpepersonell som ikke er tilsatt i fastlegepraksisen utfører vaksineringen.

Dette er risikogruppene

Følgende personer inngår i det vi omtaler som risikogruppene og anbefales influensavaksine på grunn av økt risiko for alvorlig sykdom:

  • Alle over 65 år
  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
  • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme.
  • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell

Først publisert: 21.09.2020 Sist faglig oppdatert: 05.10.2020 Se tidligere versjoner