Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Midlertidige endringer i helselovgivningen – fristbrudd

I forbindelse med koronapandemien må spesialisthelsetjenesten kunne benytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte. Derfor er det vedtatt en midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen.

Den 27. mai 2020 ble det vedtatt en midlertidig forskrift om endringer i i pasient- og brukerrettighetsloven mv. for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19 for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19. Endringene gjelder frem til 1. oktober 2020.

Forskriften innebærer følgende endringer:

  • Spesialisthelsetjenesten har ikke plikt til å varsle Helfo om fristbrudd.
  • Du som pasient kan ikke varsle fristbrudd selv.
  • Du som pasient har ikke rett til et alternativt tilbud ved fristbrudd.

Alle pasienter vil fortsatt ha rett til nødvendig helsehjelp innen forsvarlig tid.

Den offentlige spesialisthelsetjenesten kan varsle Helfo dersom den mener det vil være nødvendig for at pasienter får nødvendig helsehjelp innen forsvarlig tid.

Helfo saksbehandler allerede varslede saker på vanlig måte. Pasienter som er i et forløp hos en av Helfos leverandører, får fortsette sin utredning eller behandling der.

Først publisert: 03.04.2020 Sist faglig oppdatert: 28.05.2020