Refusjonsrett for lege uten godkjent LIS1 eller norsk turnustjeneste under korona-situasjonen

Unntaket om at vikariater i fastlegepraksis kan forlenges utover 12 måneder og vikariater i legevakt utover 2 måneder, skal ikke videreføres etter 1. september 2020.

Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter § 1 regulerer retten til trygderefusjon for blant annet vikar for fastlege og legevakt uten godkjent LIS1 eller norsk turnustjeneste.

Unntakene beskrevet under blir ikke videreført etter 1. september. 

Vikar for fastlege

I forskriftens § 1, punkt 1 er det i forbindelse med utbruddet av SARS-CoV-2-viruset gjort unntak fra ett-års grensen for vikariat med lege uten godkjent LIS1/norsk turnustjeneste:

Vikariatet kan nå være på til sammen mer enn ett års varighet dersom vikariatet ikke varer lenger enn til 1. september 2020.

Vikar i kommunalt organisert legevakt

I forskriftens § 1, punkt 3 er det i forbindelse med utbruddet av SARS-CoV-2-viruset gjort unntak fra to-måneders grensen for vikariat med lege uten godkjent LIS1/norsk turnustjeneste:

Vikariatet kan nå være på til sammen mer enn to måneders varighet dersom vikariatet ikke varer lenger enn til 1. september 2020.

Først publisert: 17.06.2020