Det blir enklere for fastleger å gjøre telefon- og e-konsultasjoner med utvidete takster fra 16. mars

På grunn av situasjonen med korona-viruset skal det bli enklere for fastleger, avtalespesialister og legevakt å gjennomføre konsultasjoner uten fysisk kontakt med pasientene. Det gjøres også endringer for å legge til rette for arbeid etter klokka 16.00.

Takstforskriften åpner nå opp for utvidet bruk av takster for telefon- og e-konsultasjon, samt kveldstakster, i perioden 16. mars til 1. september 2020. 

Helsedirektoratet har gjort endringer ved bruk av takst 2ae og 3, i merknad B3 og B9 og ved bruk av kveldstakster. Se nærmere presiseringer for den enkelte takst/merknad i forskrift om endring av forskrift 27. juni 2019 nr. 923 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege. Forskriften trer i kraft 16. mars 2020.

Hvilke takster du kan kreve refusjon for går fram av 

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøking og behandling hos lege (takstforskriften)

Takst 2ae og merknad B9

Det åpnes for at e-konsultasjonstaksten kan kombineres med tidstilleggstaksten på kveldstid (2ck), og tillegg for spesialist i allmennmedisin (takst 2dk)

E-konsultasjonstaksten (2ae) kan også benyttes i legevakt og ved telefonkonsultasjon i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset. 

Takst 3 

Takst 3, for spesialister, kan også benyttes ved telefonkonsultasjon og e-konsultasjon i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset.

Det vises til merknad B9 der forhold knyttet til e-konsultasjon spesifiseres nærmere.

Kveldstakster

Det åpnes for bruk av kveldstakster ved konsultasjon hos lege, der det er nødvendig med konsultasjoner etter klokken 16.00 i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset.

Det vises til merknad D1 i takstforskriften.

 

Først publisert: 16.03.2020 Sist faglig oppdatert: 16.03.2020