Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Avlyste utenlandsreiser - dekning fra Helfo

Helsepersonell som har måttet avlyse utenlandsreise som følge av reiseforbudet gitt i Covid-19-forskriften, har rett til dekning av utgifter til reise og overnatting.

Dekning av utgifter til avlyste utenlandsreiser er hjemlet i forskrift om dekning av økonomisk tap og utgifter som følge av midlertidig forbud mot utenlandsreise for helsepersonell som jobber med pasientbehandling og i apotek i Norge.

Hvem har rett til dekning

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling og i apotek og som har vært omfattet av utreiseforbudet gitt i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 17, har rett til dekning av utgifter til avlyste utenlandsreiser dersom alle vilkår er oppfylt.

Retten til dekning av utgifter til avlyste fritidsreiser gjelder også for ektefelle eller samboer, og barn i reisefølget som helsepersonellet har ansvar for.

Helsepersonell som er gravide, eller som er under 18 eller over 65 år vil også ha rett på tilsvarende dekning av reiseutgifter, selv om disse ikke kan pålegges å forbli i tjeneste utover ordinær arbeidstid eller kan pålegges å utføre annet arbeid, jamfør helseberedskapsloven § 4-1.

Hvilke utgifter dekkes

Det er bare utgifter som ikke dekkes på annen måte som omfattes av ordningen.

Dette betyr at du må søke forsikringsselskap, flyselskap, hotell eller reiseoperatør om dekning. Dersom utgiftene er betalt med kredittkort er ofte avbestillingsforsikring inkludert, du må derfor også søke dekning via denne forsikringen før du krever noe fra Helfo.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du er tilbudt tilgodelapp, voucher, cashpoints og lignende, er det regnet som kompensasjon og utgiftene kan ikke dekkes fra Helfo.

Du må dokumentere at du har søkt dekning gjennom de nevnte alternativene når du søker dekning via din arbeidsgiver eller du søker til Helfo. Du må også legge ved svar på søknader.

Innvilget refusjon fra andre vil gå til fradrag, før eventuelt restbeløp utbetales fra Helfo.

Utenlandsreisen må være bestilt før 13. mars 2020 og være planlagt gjennomført i perioden fra 12. mars 2020 og frem til utreiseforbudet ble opphevet den 7. mai 2020. Utenlandsreiser som er planlagt gjennomført i tiden fra 8. mai og frem til 21. mai 2020 vil også bli dekket. Utgifter til innenlandsreiser dekkes ikke.

Retten til dekning omfatter dokumenterte utgifter til transport, hotell eller leie av annet oppholdssted i forbindelse med planlagt utenlandsreise som er avlyst som følge av utreiseforbudet. Utgifter til reiser som er avbestilt av andre årsaker dekkes ikke.

Hvordan søker du om refusjon

Krav om refusjon må du sende før 1. desember 2020.

Helfo dekker bare utgifter som ikke blir dekket av forsikringsselskap, reiseoperatør hotell eller flyselskap.

Det er ulike fremgangsmåter for søknad avhengig av hvilken kategori du kommer inn under

 • ansatt i offentlig virksomhet
 • offentlig virksomhet (arbeidsgiver)
 • ansatt i privat virksomhet
 • selvstendig næringsdrivende

Dersom du kommer inn under flere kategorier, må du velge en av fremgangsmåtene under for å søke.

Arbeidstaker i offentlig virksomhet

Som arbeidstaker i offentlig virksomhet må du sette frem krav overfor din arbeidsgiver. I kravet til arbeidsgiver må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • spesifisert dokumentasjon på utgifter i norske kroner til reise og overnatting  
 • dokumentasjon fra forsikringsselskap, reiseoperatør, flyselskap eller hotell, på eventuell dekning av utgiftene. Av dokumentasjonen må det fremgå om du har fått avslag eller hvor mye du har fått kompensert.

Din arbeidsgiver søker Helfo om refusjon i etterkant.

Offentlig virksomhet (arbeidsgiver)

Dere som offentlig virksomhet (arbeidsgiver) søker refusjon for utgifter dere har hatt til dekning av deres arbeidstakeres avlyste utenlandsturer. Dere søker ved bruk av Altinn-skjemaet rapportering og krav fra virksomheter og kommuner til Helfo.  I kravet må dere legge ved utfylt samlekrav – refusjon ved utreiseforbud (Excel).

Før søknad til Helfo må arbeidstaker dokumentere overfor dere som arbeidsgiver at han/ho har søkt dekning for sine utgifter gjennom forsikring, reiseoperatør, flyselskap eller hotell.

Dokumentasjon fra arbeidstaker i form av

 • spesifisert dokumentasjon for utgifter i norske kroner
 • dokumentasjon fra forsikringsselskap, reiseoperatør, flyselskap eller hotell, på avslag eller hvor mye de har fått kompensert

må dere oppbevare for eventuelle spørsmål eller kontroll.

Arbeidstaker i privat virksomhet

Som arbeidstaker i privat virksomhet kan du søke ved bruk av Altinn-skjemaet rapportering og krav fra virksomheter og kommuner til Helfo. Ved innsending må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • bekreftelse fra arbeidsgiver (Word)
 • spesifisert dokumentasjon på utgifter i norske kroner
 • dokumentasjon fra forsikringsselskap, reiseoperatør, hotell eller flyselskap, på avslag eller hvor mye du har fått kompensert.

Selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende setter du frem krav ved bruk av Altinn-skjemaet rapportering og krav fra virksomheter og kommuner til Helfo. Når du logger på skjemaet må du velge å representere ditt personlige foretak. Ved innsending må følgende dokumentasjon legges ved i skjemaet:

 • spesifisert dokumentasjon på utgifter i norske kroner
 • dokumentasjon fra forsikringsselskap, reiseoperatør, hotell eller flyselskap på avslag eller hvor mye du har fått kompensert.

Først publisert: 16.04.2020 Sist faglig oppdatert: 11.03.2021