Test av forwarding-lenke

Tester bare hva som skjer