Vedlegg til Privatsykehuset Haugesund

Dette er vedlegg knyttet til FBV-godkjenningen av ​Privatsykehuset Haugesund, Sørhauggata 111, 5527 Haugesund: