Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Søknads- og godkjenningsprosessen for FBV-leverandører

En virksomhet som ønsker å bli godkjent som leverandør i ordningen fritt behandlingsvalg, må sende søknad til Helfo. Her finner dere informasjon om søknads- og godkjenningsprosessen.

​Reglene om søknad og godkjenning fremgår av følgende forskrift:

forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten

FBV-forskriften § 3 lister opp hva virksomheten forplikter seg til dersom den skal bli FBV-leverandør.

Søknadsprosessen

Dette er søknadsprosessen:

  • Virksomheten sender en søknad til Helfo.
  • Helfo sender en bekreftelse på e-post til virksomheten når søknaden er mottatt. E-posten vil inneholde saksnummer, samt informasjon om saksbehandlingstid og kontaktperson i Helfo.
  • Helfo behandler søknaden. Hvis virksomheten blir godkjent, skal den gjennom testing av systemer (aktivitetstall og oppgjør). Virksomheten vil få informasjon om dette i vedtaket den får fra Helfo. Godkjente virksomheter blir presentert på helfo.no.
  • Når den obligatoriske testen er bestått og virksomheten har fått tilbakemelding fra begge testmiljøer, skal virksomheten sende inn bekreftelsesskjema (skjema 71-03.02 – se under).  
  • Helfo kontakter virksomheten og avklarer om virksomheten er klar for å ta imot pasienter og dermed bli valgbare på Velg behandlingssted.

Er det mulig å søke om godkjenning selv om ikke alle vilkår er oppfylt?

Inngangsvilkårene må være oppfylt på søknadstidspunktet. Virksomheten gis imidlertid anledning til å søke selv om ikke alle systemer for å ivareta forpliktelsene i FBV-forskriften er på plass.

Søknadsskjema

Søknadsskjema: 

Fritt behandlingsvalg, hovedskjema (71-03.01), bokmål (PDF)

 

Bekreftelsesskjema:

Fritt behandlingsvalg - bekreftelse av vilkår (71-03.02), bokmål (PDF)

 

Mønsteravtalen:

mønsteravtale for oppgjør etter ordningen med fritt behandlingsvalg (PDF)

 

Veiledning til skjemaene finner du her.

Først publisert: 06.12.2018 Sist faglig oppdatert: 08.10.2019 Se tidligere versjoner