Elektronisk varsling av fristbrudd

Spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo pasientformidling ved fristbrudd. Fristbrudd skal primært varsles elektronisk.

Helfo tar kontakt med pasienten

Helfo ringer pasienten for å høre om pasienten ønsker at Helfo skal forsøke å finne et annet tilbud om helsehjelp. Dersom Helfo ikke får tak i pasienten i løpet av 3 dager, må Helfo likevel starte arbeidet med å finne et annet tilbud om helsehjelp.

Hvis Helfo ikke oppnår telefonisk kontakt med pasienten i løpet av 3 dager, sender Helfo brev til pasienten med frist for tilbakemelding. Dersom Helfo ikke mottar svar fra pasient innen 10 virkedager etter utsendelse, vil pasienten bli tilbakeført til det opprinnelige behandlingsstedet.