Elektronisk varsling av fristbrudd

Spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo pasientformidling ved fristbrudd. Fristbrudd skal primært varsles elektronisk.

Helfo gir tilbakemelding om pasientens ønske

Helfo registrerer utfallet av pasientens ønske direkte i Fristbruddportalen. Fristbruddportalen sender en automatisk generert e-post om at pasientens sak er oppdatert til den som har varslet fristbruddet. Systemet benytter NHN-registrert e-postadresse. Det opprinnelige behandlingsstedet må deretter logge seg inn i Fristbruddportalen og søke opp saksnummer som er oppgitt i eposten for å se resultatet. Følgende resultater er mulige:

  • Pasienten ønsker at Helfo skaffer et tilbud. Opprinnelig behandlingssted må laste opp henvisning og eventuell annen nødvendig medisinsk dokumentasjon i Fristbruddportalen.
  • Helfo får ikke tak i pasienten. Helfo må likevel starte arbeidet med å skaffe et tilbud. Opprinnelig behandlingssted må laste opp henvisning og eventuell annen nødvendig medisinsk dokumentasjon i Fristbruddportalen.
  • Pasienten ønsker ikke at Helfo skaffer et tilbud, og pasienten blir stående på venteliste ved det opprinnelige behandlingsstedet. Det opprinnelige behandlingsstedet kan se i pasientens sakshistorikk at saken er stoppet.