Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Basistilskot for fastlegeordninga i kommunane

Helfo administrerer fastlegeordninga på vegne av kommunane. Berekning av basistilskotet er ein del av denne oppgåva. På denne sida publiserer Helfo månadlege rapportar med berekna basistilskot.

Basistilskotet per pasient frå kommunen til legen er regulert i avtala mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Kommunenes sentralforbund (KS) og Regionalt helseføretak (RHF) og Den norske legeforening (DNLF) (Statsavtalen).

Kommunen betaler ut basistilskot til fastlegane basert på rapportar frå fastlegeregisteret. Rapportane viser talet på innbyggarar på listene, og dannar grunnlaget for utbetalinga av basistilskotet til legane. Per capita tilskotet/basistilskotet er per 1. juli 2019 på 499 kroner per. innbyggar per år. 

Du kan lese meir om fastlegeordninga her.

Korleis vert basistilskotet berekna?

Tilskotet vert berekna med årleg tilskot delt på 12 måneder, gonga med talet på innbyggarar på lista i starten av månaden.

Berekning i perioden 1. juli 2016 til 1. september 2019

I perioden frå 1. juli 2016 og fram til 1. september 2019 har tilskotet vore berekna med årleg tilskot delt på 365 dagar, gonga med talet på dagar i aktuell månad, gonga med talet på innbyggarar på lista i starten av månaden.

Tilskotet varierte då frå månad til månad både ut ifrå talet på dagar i månaden og talet på innbyggarar. I skotår delte ein på 366 (dagar) i staden for 365.

Grunntilskot og knekkpunkt frå 1. mai 2020

Frå og med juli 2020 vil basistilskotsrapporten vise informasjon om berekning av grunntilskot og knekkpunkt-tillegg.

Ordninga med grunntilskot og knekkpunkt-tillegg er innført med verknad frå og med 1. mai. 

Knekkpunkt-tillegget på 78 kroner per pasient per år vert berekna for inntil 1000 innbyggarar på lista.

For fastlegar med avtalar der listetaket er 500 eller høgare, og faktisk listelengd (tal innbyggarar på lista) er på mindre enn 500, vil det bli berekna eit grunntilskot tilsvarande per capita (499 kroner) gonga med differansen mellom faktisk listelengd og 500. Knekkpunkt-tillegget vert også berekna for innbyggarar det vert gitt grunntilskot for.

Grunntilskotet vert berekna for fastlegar som har starta i fastlegeavtale frå 1. juni 2018 og seinare, og det vert gitt i eit tidsrom på inntil 2 år for den enkelte lege.

Sjå også modellen under, som forklarar korleis dette vert rekna ut.

Etterbetaling for mai og juni

Helfo har lagt ut ein etterbetalingsrapport for mai og ein for juni 2020. Desse rapportane viser berre berekna grunntilskot og knekkpunkt-tillegg og kan derfor nyttast for etterbetaling.

Etterbetaling grunntilskot og knekkpunkt-tillegg for mai 2020.

Etterbetaling grunntilskot og knekkpunkt-tillegg for juni 2020.

Basistilskotsrapportane for mai og juni er i tillegg oppdaterte med visning av grunntilskot og knekkpunkt-tillegg i tillegg til basistilskotet.

Eks1:
750 liste-innbyggere

Basistilskot: 750*499

 

 

 

 

 

 

 

 

Knekkpunkt-tillegg: 750*78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eks2:
1500 liste-innbyggere

Basistilskot: 1500*499

Knekkpunkt-tillegg: 1000*78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eks3:
350 liste-innbyggere

Basistilskot: 350*499

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunn-tilskot: 150*499

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knekkpunkttillegg:
350*78


150*78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

Basistilskotsrapportar for 2020

Basistilskot for Lars

Basistilskot for oktober 2020

Basistilskot for september 2020

Basistilskot for august 2020

Basistilskot for juli 2020

Basistilskot for juni 2020

Basistilskot for mai 2020

Basistilskot for april 2020

Basistilskot for mars 2020

Basistilskot for februar 2020

Basistilskot for januar 2020

Basistilskotsrapportar for 2019

Basistilskot for desember 2019

Basistilskot for november 2019

Basistilskot for oktober 2019

Basistilskot for september 2019

Basistilskot for august 2019

Basistilskot for juli 2019

Basistilskot for juni 2019

Basistilskot for mai 2019

Basistilskot for april 2019

Basistilskot for mars 2019

Basistilskot for februar 2019

Basistilskot for januar 2019

Basistilskotsrapportar for 2018

Basistilskot for desember 2018

Basistilskot for november 2018

Basistilskot for oktober 2018

Basistilskot for september 2018

Basistilskot for august 2018

Basistilskot for juli 2018

Basistilskot for juni 2018

Basistilskot for mai 2018

Basistilskot for april 2018

Basistilskot for mars 2018

Basistilskot for februar 2018

Basistilskot for januar 2018

Basistilskotsrapportar for 2014 - 2017

Basistilskotsrapportar for 2017

Basistilskot for desember 2017

Basistilskot for november 2017

Basistilskot for oktober 2017

Basistilskot for september 2017

Basistilskot for august 2017

Basistilskot for juli 2017

Basistilskot for juni 2017

Basistilskot for mai 2017

Basistilskot for april 2017

Basistilskot for mars 2017

Basistilskot for februar 2017

Basistilskot for januar 2017

Basistilskotsrapportar for 2016

Basistilskot for desember 2016

Basistilskot for november 2016

Basistilskot for oktober 2016

Basistilskot for september 2016

Basistilskot for august 2016

Basistilskot for juli 2016

Basistilskot for juni 2016

Basistilskot for mai 2016

Basistilskot for april 2016

Basistilskot for mars 2016

Basistilskot for februar 2016

Basistilskot for januar 2016

Basistilskotsrapportar for 2015

Basistilskot for desember 2015

Basistilskot for november 2015

Basistilskot for oktober 2015

Basistilskot for september 2015

Basistilskot for august 2015

Basistilskot for juli 2015

Basistilskot for juni 2015

Basistilskot for mai 2015

Basistilskot for april 2015

Basistilskot for mars 2015

Basistilskot for februar 2015

Basistilskot for januar 2015

Basistilskotsrapportar for 2014

Basistilskot for desember 2014

Basistilskot for november 2014

Abonner på nytt eller oppdatert innhold

Først publisert: 24.01.2019 Sist fagleg oppdatert: 28.06.2020 Sjå tidlegare versjonar