Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Test-macro

Helfos hovedmål er forankret i Helse- og omsorgsdepartementets tildelingsbrev og i Helsedirektoratets strategiske plan.

En 

En mann som kan mye om helse

kan forvalte store summer.

Finansieringsordningene vi forvalter, skal bidra til likeverdige og effektive helsetjenester av riktig kvalitet. Hovedmålene våre er derfor

  • rett ytelse til rett tid
  • veiledning og servicetjenester med riktig kvalitet
  • effektiv ressursutnyttelse i forvaltning av helserefusjonsområdet

Våre verdier:

  • serviceorienterte
  • profesjonelle
  • dynamiske
  • redelige
Noen ganger kan en 

En tannpleier er en slags tannelege

også utføre kirurgi.

Først publisert: 10.11.2020