Slik inngår eller endrer lege avtale om direkteoppgjør

På denne siden finner du som er lege i en praksis med refusjonsrett og ikke får fast lønn, veiledning om å inngå eller endre avtale om direkteoppgjør med Helfo. Er du fastlønnet, er det arbeidsgiver som må inngå avtalen. Dette vil som oftest være kommunen.

2 Husk dokumentasjon

Når du skal inngå avtale om direkteoppgjør med Helfo, er det en del forhold som må dokumenteres. Deler av dokumentasjonen henter vi direkte fra registre. Dette gjelder blant annet opplysninger om autorisasjon. 

Er du ikke spesialist i allmennmedisin eller kommer inn under unntaks-/overgangsbestemmelsene? Legg ved denne bekreftelsen fra kommunen om at du holder på med spesialisering i allmennmedisin: 

Bekreftelse lege i spesialisering i allmennmedisin (05-04.30), bokmål (PDF)

I tillegg må du legge ved følgende dokumentasjon avhengig av praksistypen du skal inngå avtale på:

Type praksis

Vedlegg som skal lastes opp

Fastlege

Fastlegeavtale. Vikaravtale dersom vikar.

Legevaktslege

Arbeidsavtale eller bekreftelse fra kommunen.

Spesialistlege

Avtale om driftstilskudd med det regionale helseforetaket,
eller godkjenning av vikariatet fra det regionale helseforetaket

Utdanningskandidat

Bekreftelse fra utdanningsinstitusjonen

Du bør sikre at du har aktuelle vedlegg i lesbare filer på PC-en din før du logger inn i Altinn.