Slik inngår eller endrer kommune avtale om multidose

På denne siden finner dere som på vegne av en kommune skal inngå eller endre avtale om multidose, veiledning.

1. Om avtalen

Det er viktig at dere leser og setter dere godt inn i hvilke rettigheter og plikter avtalen gir.

Avtalen gir blant annet informasjon om

  • frister for innsending av refusjonskrav
  • frister for utbetaling fra Helfo
  • hvordan dere sender inn kravet
  • hvilke plikter dere har overfor Helfo
  • hvilke plikter Helfo har overfor dere
  • mulige konsekvenser ved feil i refusjonskrav og/eller dokumentasjon

Dere må signere på at dere kjenner og aksepterer avtalevilkårene når dere er inne i det elektroniske skjemaet.

Dere kan lese mønsteravtalen med vedlegg for multidose (kommune) før dere går til utfylling av skjema.

Når avtalen med Helfo er inngått, kan kommunen sende krav om tilskudd til Helfo. Tilskuddet til multidose er 500 kroner per år per pasient.

Endring av kontonummer og kontaktinformasjon

Dersom dere skal endre bankkontonummer eller kontaktinformasjon for en eksisterende avtale, gjør dere det via Altinn.  Velg «endring» i stedet for «ny avtale» inne i skjemaet.